Wyszukaj w serwisie
Psy Koty Inne zwierzęta Nasze ZOO Głosem eksperta Pozostałe quizy
Swiatzwierzat.pl > Pozostałe > Tego obawiali się rolnicy. PE przyjął projekt prawa ws. odbudowy przyrody
Antonina Zborowska
Antonina Zborowska 27.02.2024 17:18

Tego obawiali się rolnicy. PE przyjął projekt prawa ws. odbudowy przyrody

Protest rolników
facebook/Protest Rolników Warmińsko Mazurskich

Pomimo protestów rolników odbywających się w nie tylko w Polsce, ale jednocześnie w wielu innych unijnych państwach Europy, Parlament Europejski przyjął projekt prawa ws. odbudowy przyrody. Nowe prawo ma przywrócić ekosystemy, które były niszczone przez wiele lat działalności człowieka na terenie Unii Europejskiej.

Rolnicy protestują przeciwko unijnym przepisom. Nowy element Zielonego Ładu przyjęty w PE

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą kryzys klimatyczny, powstał plan działania o nazwie Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, oszczędną i ekologiczną gospodarkę. 

Protestujący od wielu dni rolnicy sprzeciwiają się wprowadzeniu nowych przepisów prawnych oraz napływowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Martwią się również o opłacalność produkcji rolnej po wprowadzeniu Zielonego Ładu. Pomimo trwających protestów i blokowania europejskich stolic Parlament Europejski w dniu dzisiejszym dał zielone światło dla projektu odbudowy przyrody, jednego z elementów Zielony Ładu i strategii na rzecz bioróżnorodności. 

Większość polskich europosłów była przeciwko - dotyczy to członków Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (czyli polityków PiS i Suwerennej Polski) oraz Europejskiej Partii Ludowej (politycy Platformy Obywatelskiej i PSL). Za przyjęciem rozporządzenia opowiedzieli się europosłowie z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, Odnówmy Europę oraz Zielonych (głównie politycy Nowej Lewicy i Polski 2050).

Odkryli nowy, monstrualny gatunek węża. Nie mają dobrych wieści Uratował życie ich synka. Nie spodziewał się, że tak mu się odwdzięczą

Zielony Ład - co to takiego?

Europejski Zielony Ład to wiele złożonych inicjatyw mających wprowadzić Unię Europejską na drogę przemiany ekologicznej tak, aby do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Działania skupiają się głównie w obszarach klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu i zrównoważonego finansowania. Nowe prawo miałoby nakładać też wiele zobowiązań na rolników.

W Zielonym Ładzie chodzi głównie o ograniczenie wysokich emisji dwutlenku węgla, pochodzących z działalności rolniczej. Prawo to ma również zmotywować rolników do zmniejszenia używania pestycydów oraz ograniczenia zużycia nawozów, a także antybiotyków. Zgodnie z założeniem planu odbudowy zasobów przyrody rolnicy musieliby przeznaczyć większą ilość gruntów na cele nierolnicze oraz zwiększyć ilości ziem wykorzystywanych na rzecz produkcji organicznej.

Co zakłada nowe prawo odbudowy zasobów przyrody?

Obecnie projekt wymaga zatwierdzenia przez kraje członkowskie. Zwolennicy nowego prawa argumentują, że pomoże ono odbudować zniszczoną przyrodę w krajach Unii Europejskiej. 

Założeniem nowego prawa jest poprawienie ekosystemów między innymi przez posadzenie dodatkowych trzech miliardów drzew. Państwa członkowskie będą musiały również zająć się rzekami. Co najmniej 25 tys. km koryt rzek ma zostać przywrócone do swobodnego przepływu. Według raportu wykonanego w czerwcu 2022 ponad 80% europejskich siedlisk jest w złym stanie. Nowe prawo będzie skupiało się na długoterminowej na odbudowie i poprawie kondycji lasów, łąk, terenów podmokłych, rzek oraz jezior, a więc naturalnych siedlisk setek tysięcy gatunków zwierząt i roślin. 

Źródło: www.europarl.europa.eu, 300gospodarka.pl